Home | Log In    

Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, situatie familiala, situatie economico-financiara, date privind bunurile detinute, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.


- Categoriile de date de trafic prelucrate sunt: adresa de IP, tipul de browser folosit, sistem de operare si locatie


- Atunci cand un Utilizator isi creeaza un cont pe cauciucuriagricole.ro accepta primirea de newslettere si alerte din partea cauciucuriagricole.ro. Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. cauciucuriagricole.ro va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.


- Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cauciucuriagricole.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.


- Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe cauciucuriagricole.ro, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.


- Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a cauciucuriagricole.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre cauciucuriagricole.ro, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.


- Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul Auto Pneu.


- Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.


- In cazul in care Clientul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre cauciucuriagricole.ro si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii iar livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele nou modificate.


- Cauciucuriagricole.ro nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe cauciucuriagricole.ro pentru niciun fel de prejudiciu.


-Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajati si furnizori de servicii curierat ai SC AUTO PNEU SRL.


Modalitatea de exercitare a drepturilor utilizatorilor este urmatoarea iar aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit, prin e-mail, sub forma unei cereri trimise catre adresa vanzari@cauciucuriagricole.ro:


- dreptul la informare - (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal)

- dreptul de acces la date - (fiecare utilizator isi poate modifica datele personale din contul personal sau poate solicita stergerea datelor din baza de date formuland o solicitare catre: vanzari@cauciucuriagricole.ro)

- dreptul de intervenție asupra datelor - (orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte);

- dreptul de opoziţie - (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;

- dreptul de a se adresa justiţiei.


Cine sunt terţii care au acces la aceste date:

Procesatorii de plati: mobilpay.ro

Firmele de curierat: DPD Curier

Inapoi