Home | Log In    

Conditii de Utilizare

ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ – POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor comercializate de catre Auto Pneu S.R.L. Pentru noi, este foarte important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni-le furnizați. În aceiași măsură confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Auto Pneu S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, avand sediul în Deva, str. Horea, nr. 68, jud. Hunbedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1345/2006, având CUI (RO) 19038251 si respecta prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub denumirea de GDPR.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor comandate, confirmării comenzii, informării dvs. privind statusul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de livrare a comenzii plasate, adresa de email, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care Auto Pneu S.R.L. va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Înregistrare cont pe site-ul www.cauciucuriagricole.ro Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul căruia veți putea achizitiona produsele dorite. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
 2. Abonare la Newsletter Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre, de marketing direct și publicitate.
 3. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora.
 4. Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă si la bunurile achiziționate.
 5. Returnarea produselor conform prevederilor legale.
 6. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – cod fiscal, nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de contabilitate – date fiscale, nume, prenume, adresă, adresa de email;
 8. Servicii juridice – date fiscale, nume, prenume, adresa; adresa de e-mail;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • - dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Auto Pneu SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs.
 • - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Auto Pneu SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Auto Pneu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Auto Pneu SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Auto Pneu SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Auto Pneu SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Auto Pneu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Auto Pneu SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi Auto Pneu SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Auto Pneu SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Auto Pneu SRL prevalează asupra drepturilor dvs.; Auto Pneu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia iau fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Auto Pneu SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Auto Pneu SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • - dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • - dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Auto Pneu SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: vanzari@cauciucuriagricole.ro , la numarul de telefon 0722490300 sau la adresa: Str. Horea, nr.68, localitatea Deva, judetul Hunedoara ( cu mentiunea “ in atentia responsabilului Auto Pneu cu protectia datelor cu character personal”).

Auto Pneu Service Roti S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Auto Pneu S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Auto Pneu S.R.L. poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii. Va aducem la cunostinta faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Auto Pneu S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Important


Utilizand website-ul www.caucicuriagricole.ro esti implicit de acord cu urmatoarele Conditii de Utilizare.

In caz contrar ai dreptul de a renunta oricand la utilizarea acestui website.Descriera siteului www.cauciucuriagricole.ro


Acest site este operat de Auto Pneu SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Deva , str. Horea nr 68 România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J20/1345/2006, cod unic de înregistrare 19038251 , număr de telefon 0254.22.60.40 sau 0722.905.969. și adresă de e-mail office@autopneu.ro .


Utilizarea webshopului implică acordul clientului cu privire la acceptarea termenilor şi condiţiilor generale prezentate, fiind aplicabile termenii şi condiţiile afişate pe site în momentul lansării comenzii. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de accesare şi utilizare al site-ului, fără obligaţia unei notificări prealabile către terţe persoane. Accesarea site-ului şi lansarea unei comenzi va presupune acceptarea condiţiilor şi termenilor valabili în momentul lansării comenzii în cauză. Operatorul îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii care prin contactele stabilite dovedesc a avea o atitudine comercială neadecvată, limbaj necivilizat sau au comenzi prealabile livrate şi refuzate.


Produse

Selecţia cumpărătorului dintre produsele afişate de operator pe pagina web ofertate spre vânzare şi care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului. Oferta Vânzătorului cuprinde gama de produse afişate pe pagina webshop la un moment dat. Produsele sunt prezentate în forma în care se pun în comerţ, imaginile fiind exemplificative, Cumpărătorul având posibilitatea de a alege specificaţiile produsului selectat în funcţie de disponibilitatea stocului existent. S.C. AutoPneu S.R.L. îşi rezervă dreptul să modifice stocul şi specificaţiile produselor fără o notificare prealabilă. Specificaţiile produselor sunt cele comunicate de producător, pe care Vânzătorul le prezintă în forma comunicată, responsabilitatea pentru aceste descrieri prezentate pe site incumbând producătorilor.


Stoc

Vânzătorul va semnala la fiecare produs din gama de produse oferite prin intermediul www.cauciucuriagricole.ro dacă dispune sau nu momentan de acel produs în stocul său. Stocul produselor afişate se actualizează permanent pentru a fi cât mai reale, dar pot apărea discrepanţe între stocul real şi cel afişat. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a reactualiza stocul disponibil fără notificarea prealabilă al Cumpărătorului, punând diligenţele necesare pentru întregirea stocului cu produsele lipsă şi estimarea timpului necesar pentru disponibilitatea acestora spre vânzare. Dacă un produs nu se mai poate procura din cauza falimentului producătorului sau al furnizorului, scoaterii din producţie, scoaterii din comerţ pentru orice motiv, produsul respectiv va fi eliminat din oferta generală afişată de Vânzător. În cazul în care un produs comandat, livrat şi retrimis Vânzătorului pentru rezolvarea unor probleme garanţiale nu se poate remedia şi nu există produs identic pentru a fi schimbat pentru motivele arătate la alineatul anterior, Clientului se vor returna imediat sumele plătite pentru achiziţionarea acelui produs, fără alte despăgubiri. Limita maximă a obligaţiilor SC AutoPneu SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare al unui produs comandat, este valoarea sumelor încasate de de la acest client.


Contract & Comanda

Prin lansarea unei comenzi electronice prin intermediul webshop, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când, cu ocazia confirmării disponibilităţii produsului, condiţiilor de preţ şi livrare către Cumpărător (telefon sau email), există o confirmare verbală (telefonică) şi/sau scrisă (prin e-mail) din partea Cumpărătorului în acest sens. Dacă Cumpărătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor de contractare. Contractul de vânzare cumpărare la distanţă se consideră încheiată în momentul semnării facturii fiscale emise de Vânzător şi preluării bunului.


Document în format electronic transmis prin intermediul paginii web, ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul, în baza ofertei generale ale Vânzătorului solicită spre vânzare, iar Vânzătorul livrează bunurile selectate de Cumpărător. Prin comanda lansată Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi se obligă în mod automat să facă plata preţului acestora.


Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită cu Bot Adela Diana, adeladiana@autopneu.ro


Conditii de livrare.

Livrarea produselor comandate şi confirmate de Cumpărător este gratuită pentru achiziționarea a minimum 2 produse ( indiferent de metoda de plată aleasă - numerar, transfer bancar, card de debit online sau plata în rate prin Raiffeisen Bank ) și vor fi livrate la adresa specificată în Comandă de către Cumpărător prin intermediul unor servicii de curierat partenere evidenţiate pe site:FAN Curier ( pentru colete care cantaresc mai putin de 30 kg ), Engelmayer ( pentru colete pentru colete mai grele de 30 de kg ), NEMO Curier ( pentru colete pentru colete mai grele de 30 de kg ) sau Dragon Star Curier ( pentru colete pentru colete mai grele de 30 de kg ), in termen de 3-5 zile lucratoare pentru produsele disponibile pe stoc local iar pentru produsele disponibile pe stoc extern sau aduse la comanda, termenul de livrare este cuprins intre 7 zile lucratoare si pana la 30 de zile lucratoare. Produsul/Produsele comandate intră în procesul de livrare după finalizarea confirmării comenzii. Se vor accepta comenzile spre livrarea produselor comandate pe întregul teritoriu administrativ al României. Vânzătorul va confirma recepţia comenziile cale electronică după care îl va contacta telefonic pe Cumpărător, în vederea confirmării comenzii recepţionate şi obţinerii acordului expres al intenţiei de cumpărare. Confirmarea comenzii lansate de către Cumpărător va fi urmată de comunicarea timpului estimat necesar pentru livrare, orice modificare al acestui timp necesar comunicându-i-se Cumpărătorului decalarea timpilor estimaţi de livrare.Livrarea produselor comandate poate fi întârziată sau anulată fără ca acest lucru să implice răspunderea culpabilă al Vânzătorului, în cazul în care întârzierea sau anularea livrării se datorează unor motive independente de Vânzător care se referă în principal la incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră.


În cazul în care nu se va reuşi contactarea Cumpărătorului sau reprezentantului acestuia în termenul stabilit pentru livrare, serviciul de curierat va urma procedura proprie de repetarea livrării, reţinând coletul la păstrare pentru o perioadă maximă de două zile lucrătoare, perioadă în care se va încerca contactarea din nou a Cumpărătorului atât de consilierul de vânzări al Vânzătorului cât şi de reprezentantul serviciului de curierat. Dacă în acest termen nu se va reuşi contactarea Clientului, comanda va fi anulată şi produsul se va retransmite Vânzătorului.


În cazul în care la prezentarea produsului la adresa specificată şi confirmată de client, Cumpărătorul deşi contactat nu are suficiente fonduri pentru achitarea integrală a preţului facturat de Vânzător nici după expirarea celor două zile lucrătoare în care produsul se păstrează la firma de curierat, livrarea se va anula, Vânzătorul având dreptul de a factura valoarea costurilor legate de transportul Produselor către Cumpărător. Prin înscrierea pe site clientul cumpărător acceptă să suporte cheltuielile legate de transport ale Produselor comandate prin intermediul acestui portal în cazurile în care: - a emis o comandă, a confirmat comanda, dar la livrare nu s-a putut contacta de curier în termenul fixat de două zile lucrătoare după prima căutare, sau a emis o comandă, a confirmat comanda, dar la livrare nu s-a putut efectua predarea bunurilor comandate dintr-un motiv ce ţine de Cumpărător (lipsă de fonduri, lipsă de fonduri suficiente, etc.).


Livrarea este îndeplinită în momentul confirmării acesteia prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului. Vânzătorul este îndreptăţit să recupereze produsele vândute în orice moment, de la Cumpărător în cazul nerespectării sau încălcării condiţiilor şi termenelor de plată.


SC Auto Pneu Service Roti SRL nu comercializeaza anvelope, jante si camere de aer decat in interiorul Romaniei.


Facturare si Plati

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile corecte, necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Preţurile prezentate pe site includ TVA. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul de vânzări în momentul confirmării comenzii. Nu exista o limită de preţ minimă a comenzii. Condiţiile de plată specificate sunt obligatorii pentru Cumpărător. Plata se consideră efectiv executată în ziua plăţii în numerar sau ziua creditării contului bancar al Vânzătorului cu sumele datorate de Cumpărător. În cazul în care Vânzătorul nu a primit suma datorată, indiferent din ce cauză, el rămâne proprietarul produselor livrate.


Pentru efectuarea platii produselor comandate, puteti alege dintre urmatoarele metode de plata: transfer bancar/ordin de plata, numerar/cash la livrare sau cu cardul online prin procesatorul de plati Mobilpay ( https://netopia-payments.com/?ref=mobilpayp ), complectand campurile specificate in urma selectarii acestei modalitati de plata.Pentru plăţile în numerar, conform legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, suma maximă pe care AutoPneu o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. Pentru toate celelalte situaţii (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc) suma maximă pentru fiecare cumpărător este de 5.000 lei pe zi. Daca ati ales ca metoda de plata transferul bancar/ordin de plata, urmatorul ecran va multumeste pentru comanda plasata si va ofera informatiile relevante pentru comanda si plata. Aceste informatii le veti primi si prin e-mail, sub forma unei facturi (detalii in cap. VII.2.1). Daca ati ales sa platiti numerar/cash la livrare, dupa plasarea comenzii veti primi prin e-mail informatiile relevante pentru comanda dvs., sub forma unei facturi, urmand sa efectuati plata produsului catre persoana care efectueaza livrarea.

Magazinul online www.cauciucuriagricole.ro foloseste pentru tranzactiile online serviciile Raiffeisen Bank/Plationline.ro. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro). Plata se bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera confidentialitate, siguranta si simplitate in achizitia produselor si serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul bancii, magazinul nostru nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!" Si rate “Plata prin Cardul de cumparaturi Raiffeisen Bank in 3 rate fara dobanda. Profita de optiunea rate lunare fixe, fara dobanda, folosind urmatoarele carduri de cumparaturi: - Raiffeisen Bank Standard - Raiffeisen Bank Vodafone - Raiffeisen Bank eMag - Raiffeisen Bank Gold - Raiffeisen Bank World Cum functioneaza facilitatea "Rate fara dobanda" 1. Alegi ca modalitate de plata “plata in rate fara dobanda prin cardul de cumparaturi Raiffeisen” si alege numarul de rate dorit – 3 rate 2. Efectuezi plata propriu-zisa 3. Urmaresti in raportul lunar de activitate datele referitoare la rata egala fara dobanda si la rambursare; 4. Rambursezi rata lunara pana la data scadentei, pentru a beneficia de dobanda 0%. Pentru mai multe detalii despre programul Multishop acceseaza acest link (https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/multishop/rate-fara-dobanda/).


Returnarea produselor

La livrarea produselor comandate, Cumpărătorul va verifica starea generală a coletului prezentat de curier, având posibilitatea formulării de obiecţii cu privire la îndeplinirea mandatului curierului, înainte de a semna de primirea bunurilor. Reclamaţiile cantitative şi calitative care nu ţin de condiţiile de garanţie şi care sunt efectuate după primirea produselor şi plecarea curierilor nu se vor lua în considerare. Împreună cu produsele comandate vor fi predate întotdeauna toate accesoriile produsului şi toate documentele legale în original. Clientul va sesiza în scris orice lipsă al accesoriilor sau al documentelor, în momentul primirii.


În momentul acceptării Produsului spre a fi predat Cumpărătorului intră în vigoare Contractul de vânzare cumpărare încheiat de părţi şi se naşte obligaţia în sarcina Cumpărătorului de a achita contravaloarea facturii fiscale emise de Vânzător.


Curierul partener al Vânzătorului, sau consultantul de vânzări va condiţiona predarea Produselor de achitarea integrală a sumei facturate de Vânzător. Atât curierul, cât şi consultantul de vânzări va avea dreptul de a refuza predarea Produsului în cazul în care Cumpărătorul nu dispune sau refuză predarea sumelor facturate. În cazul în care din motive ce ţin de culpa Cumpărătorului, acesta din urmă nu plăteşte preţul facturat în termenul de două zile lucrătoare de la prima prezentare pentru predare, contractul se reziliează de drept, Cumpărătorul în culpă fiind obligat la suportarea cheltuielilor de transport ocazionate de livrarea Produselor comandate de el.


Produsele livrate vor fi acceptate de Cumpărător atunci când acestea sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate nu sunt conforme caracteristicilor tehnice comandate, atunci Vânzătorul va avea obligaţia de a îndeplini livrarea unui Produs conform comenzii lansate într-un termen maxim care nu poate depăşi termenul de execuţie al Comenzii, fără ca acest lucru să genereze Cumpărătorului obligaţii legate de eventualele costuri ale acestor operaţiuni.


Semnătura de recepţie de pe factură sau documentul de însoţire a mărfii certifică acceptarea de către Cumpărător a produselor, cantitativ şi calitativ, precum şi a prezentelor condiţii de vânzare. Pentru orice diferenţă calitativă sau deficienţă cantitativă se va întocmi un proces verbal de constatare între delegatul Vânzătorului şi Cumpărător, ce va fi semnat de către ambele părţi.


Legislatia romana prevede: Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului conform Ordonantei de Urgenta Nr.34/2014. Vanzatorul are obligatia sa ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cumparatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din Contract a Cumparatorului.


Pentru a fi returnate produsele achiziţionate prin intermediul siteului, Consumatorul trebuie să completeze formularul de returnare a produsulelor, pe care îl va include în coletul de returnarea produselor care se va expedia pe costuri proprii ale Cumpărătorului la adresa Vânzătorului. La recepţia coletului consultanţii de vânzări AutoPneu vor verifica toate datele completate de Cumpărător şi va transmite o notificare prin email către Cumpărător în care se va menţiona starea produselor returnate, anexând inclusiv planşa foto în cazul unor deficienţe ale produsului returnat.


Reprimirea Produselor returnate este condiţionată de ajungerea acestora în formă intactă, într-un ambalaj adecvat retransmiterii, cu formularul de returnare semnat şi ataşat. Coletele astfel împachetate vor fi expediate pe adresa sediului firmei: S.C. AutoPneu S.R.L., cod 330075 - Deva, str Horea nr 68, judeţul Hunedoara.


Dacă se constată urme de uzură, zgârieturi, loviri sau manipulări defectuoase ale coletului, sau dacă starea acestuia nu este impecabilă din punct de vedere al integrităţii, se va face un proces verbal care să semnaleze aceste probleme şi o copie va fi înmanata curierului.


Coletele vor fi desfăcute şi verificate produsele din conţinutul acestora, pentru a compara starea în care acestea au fost retransmise şi starea în care acestea au ajuns în posesia Vânzătorului. În cazul în care se va constata că Produsul ajuns în posesia Vânzătorului prezintă deosebiri faţă de starea descrisă şi declarată a Produsului de către Cumpărător, returul va fi refuzat de Vânzător. Cumpărătorul va fi notificat de această situaţie în termen de 48 ore de la livrarea coletului la sediul Vânzătorului şi va avea opţiunea de a alege între păstrarea Produsului cu obligaţia adiacentă de suportarea tuturor costurilor de transport, sau de a renunţa la Produs şi suportarea costurilor reparaţiilor sau a readucerii Produsului în stare iniţială, când acest lucru este posibil.


Politica de confidentialitate

In conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter pesronal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electonice, S.C. AutoPneu S.R.L. îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare.


Categoriile de date de trafic prelucrate sunt: adresa de IP, tipul de browser folosit, sistem de operare si locatie


Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancțiune aceste informaţii.


" Magazinul nostru respectă standardele TRUSTED.ro și deține Marca de​ ​Încredere" - https://trusted.ro/despre-noi/standardele-trusted-ro/?section=magazine."


Drepturi de autor

Drepturile de autor asupra acestui website apartin firmei SC Auto Pneu SRL si se afla sub protectia legilor romane si internationale in materie. Toate drepturile sunt rezervate. Copierea documentelor, imaginilor si informatiilor din proprietatea SC Auto Pneu SRL, incluzand, dar fara a se limita la design, elementele distinctive ale website-ului, impreuna cu orice elemente grafice asociate, este strict interzisa fara permisiunea scrisa a SC Auto Pneu SRL. Acest website poate afisa documente, imagini, informatii sau alte materiale care nu sunt proprietatea SC Auto Pneu SRL, cum ar fi fotografii, denumiri, logouri si alte marci ale unor terti, care sunt proprietatea respectivelor parti. Orice folosire a acestora este strict interzisa fara permisiunea scrisa prealabila a respectivilor terti proprietari. Acest Website, in intreg sau in parte, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vizitat sau exploatat in orice fel in scop comercial fara acordul expres scris al lui SC Auto Pneu SRL.


In cazul in care se sesizeaza incalcarea dreptului de autor in vreun fel, clientul se va adresa persoanei reponsabile desemnata de catre SC Auto Pneu SRL, si anume Adrian Jula, avand la dispozitie urmatoarele modalitati de contactare: telefonica - 0728206003 sau prin e-mail: vanzari@cauciucuriagricole.ro

Inapoi